Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, đăng ký sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp.
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý III năm 2020
Công văn 7046/SKHĐT ngày 15/9/2020 Phụ lục 1 - Đề cương Báo cáo ĐTQM Phụ lục 2 - Biểu mẫu
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 10/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý (Cập nhật tháng 8/2020)
.ExternalClass8CE16E509B474FC28B52DEEA90D91F79 .shape {;} Sau đợt Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hồi Quý I/2020, nay, nhằm tiếp tục cập nhật tình hình, sản xuất, kinh doanh của quý Công ty/Nhà đầu tư, để có cơ sở để tham mưu lãnh đạo các cấp các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Sở Kế hoạch và Đầ...
LIÊN KẾT WEB