Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý III năm 2020
Công văn 7046/SKHĐT ngày 15/9/2020 Phụ lục 1 - Đề cương Báo cáo ĐTQM Phụ lục 2 - Biểu mẫu
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 10/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý (Cập nhật tháng 8/2020)
.ExternalClass8CE16E509B474FC28B52DEEA90D91F79 .shape {;} Sau đợt Báo cáo nhanh tình hình thiệt hại do dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài hồi Quý I/2020, nay, nhằm tiếp tục cập nhật tình hình, sản xuất, kinh doanh của quý Công ty/Nhà đầu tư, để có cơ sở để tham mưu lãnh đạo các cấp các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng, Sở Kế hoạch và Đầ...
Tuyên truyền Hội thi AI TP.HCM 2020
Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1620/STTT-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với các tiêu chí xét Hội thi AI TP.HCM 2020 tham gia “Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020”. Th...
Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ   Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau: 1.Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng c...
LIÊN KẾT WEB