Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Tuyên truyền Hội thi AI TP.HCM 2020
Thực hiện theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông tại Văn bản số 1620/STTT-CNTT ngày 29 tháng 7 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, cá nhân có sản phẩm, giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo phù hợp với các tiêu chí xét Hội thi AI TP.HCM 2020 tham gia “Hội thi giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020”. Th...
Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ   Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau: 1.Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng c...
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19
Ngày 02 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19”. (Đính kèm Báo cá...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2020
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB