Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ TƯ VẤN PHÁP LUẬT, DỊCH VỤ PHÁP LÝ   Thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 4750/BKHĐT-ĐKKD ngày 23/7/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông tin đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư như sau: 1.Đối với ngành, nghề kinh doanh “tham gia tố tụng”, “đại diện ngoài tố tụng c...
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19
Ngày 02 tháng 7 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị 272, số 272 đường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề: “Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19”. (Đính kèm Báo cá...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2020
Thông báo đính kèm
Triển khai thí điểm Chương trình hỗ trợ kích cầu trực tuyến
Kể từ ngày 08 tháng 6 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thí điểm “Đăng ký chương trình kích cầu trực tuyến” trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (tại địa chỉ đường dẫn: http://120.72.100.66/vie/webappDN/TNHHCPQM/index_KichCau.asp). -  Chủ đầu tư các dự án có thể đăng nhập vào địa chỉ đường dẫn nêu trên để gửi thông tin đăng ký tham gia Chương trình kích cầu đầu tư củ...
LIÊN KẾT WEB