Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý năm 2020
Công văn đính kèm Đề cương Báo cáo Mẫu biểu đính kèm
Thông tin liên hệ
    DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CÓ THẨM QUYỀN   Stt   Họ và tên   Chức vụ ...
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 6/2020
Thông báo đính kèm
Dịch vụ công trực tuyến
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ   STT Tên thủ tục hành chính Quyết định công bố của Ủy ban nhân dân thành phố Trực tuyến Bưu chính công ích ...
LIÊN KẾT WEB