Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc trả kết quả cho Nhà đầu tư
Thực hiện công văn số 1278/SNV-CCHC ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Sở Nội vụ có nội dung hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính trong thời gian đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo như sau: "Đối với các thủ tục hành chính thuộc Phòng Kinh tế đối ngoại đã được tiếp nhận trước đây và có kết quả từ ngày 01 t...
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo đính kèm
Về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư thông qua bưu điện
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính thông báo đến quý doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân (sau đây gọi tắt là Nhà đầu tư) về việc giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư như sau:   1. Đối với hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần...
Khuyến nghị về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có nội dung “hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến”, “vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người”. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 3/2020
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB