Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Khuyến nghị về việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến để thực hiện hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, trong đó có nội dung “hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến”, “vận động người dân hạn chế tham gia các hoạt động tập trung đông người”. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại...
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 3/2020
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 03/2020
Thông báo đính kèm
KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ VÀ NHẬN KẾT QUẢ TẠI NHÀ BẰNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ VÀ NHẬN KẾT QUẢ TẠI NHÀ BẰNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 02/2020
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB