Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ VÀ NHẬN KẾT QUẢ TẠI NHÀ BẰNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
KHUYẾN KHÍCH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ VÀ NHẬN KẾT QUẢ TẠI NHÀ BẰNG DỊCH VỤ BƯU CHÍNH TRONG GIAI ĐOẠN TĂNG CƯỜNG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 02/2020
Thông báo đính kèm
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019
CV của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. CV của Sở Kế hoạch và Đầu tư v/v báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2019. File VB word. Phụ lục bảng biễu.
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 12/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 12/2019
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB