Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 8/2019
Thông báo đính kèm
Thông báo mở Lớp đấu thầu qua mạng tháng 8/2019
Thông báo đính kèm
V/v báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
File Công văn và biểu đính kèm: Công văn báo cáo tình hình thực hiện  đấu thầu qua mạng 6 tháng đầu năm  và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019 CV 3602/BKHĐT-QLĐT CV 4652/BKHĐT-QLĐT CV 5464/VPCP-CN CV 63-83/VP-DA Biểu đính kèm  
Thông báo nhận hồ sơ thi tuyển công chức năm 2019
Thông báo đính kèm. Thông báo Tuyển dụng công chức năm 2019 của Sở Nội vụ.
Thông báo mở Lớp đấu thầu cơ bản tháng 7/2019
Thông báo đính kèm.
LIÊN KẾT WEB