Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu và lớp đấu thầu qua mạng tháng 10/2018
Thông báo lớp đấu thầu cơ bản Thông báo lớp đấu thầu qua mạng
Tuyển chọn tư vấn lập Chiến lược phát triển du lịch TPHCM
Thông tin chi tiết vui lòng truy cập vào đường link dưới http://sodulich.hochiminhcity.gov.vn/Home/moduleId/564/ma/TTCD/controller/HanhChinhDuKhach/action/HoatDongSDL
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản về lựa chọn nhà thầu tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp ôn thi chứng chỉ hành nghề họat động đấu thầu tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 9/2018
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB