Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở khóa ôn thi chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu cho kỳ thi ngày 13/01/2018
Thông báo đính kèm
Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến liên thông Cấp mới dự án đầu tư – đăng ký doanh nghiệp
  Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh trân trọng kính chào quý nhà đầu tư,   Kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến liên thông Cấp mới dự án đầu tư – đăng ký doanh nghiệp cho nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh. Phục vụ Đăng ký đầu tư trực tuyến liên thông Cấp mới dự án đầu tư – đăng ký doanh ngh...
Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 12/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 11/2017 và lớp luyện thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.
Thông báo mở lớp đấu thầu tháng 11/2017 và lớp luyện thi Chứng chỉ hành nghề đấu thầu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thi tại Cần Thơ ngày 18/11/2017, thi tại Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16/12/2017.
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính
Ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công chức trẻ trong hoạt động cải cách hành chính, góp phần xây dựng nền hành chính dân chủ, minh bạch tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Thiết thực hưởng ứng ho...

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB