Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 8/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo về Thời gian, Thủ tục giải quyết cấp điện.
Quý Doanh nghiệp vui lòng xem thông tin chi tiết tại link sau: http://cskh.hcmpc.com.vn/chitiettin/60
Kể từ ngày 01/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Chương trình Phục vụ Đăng ký Đầu tư trực tuyến - Cấp mới dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế (không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư) cho nhà đầu tư nước ngoài
“Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính chào quý Nhà đầu tư: Kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư bắt đầu triển khai Chương trình Phục vụ Đăng ký Đầu tư trực tuyến - Cấp mới dự án đầu tư gắn với thành lập tổ chức kinh tế (không thuộc trường hợp quyết định chủ trương đầu tư) cho nhà đầu tư nước ngoài khi có nhu cầu đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chươn...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 7/2017
Thông báo đính kèm.
Nghị định số 98/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế
File đính kèm
LIÊN KẾT WEB