Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch kiểm tra hoạt động đấu thầu năm 2017
Báo cáo đính kèm
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 5/2017
Thông báo đính kèm
Thông báo kết quả thi tuyển công chức năm 2016
Thông báo đính kèm.
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 4/2017
Thông báo đính kèm.
Thông báo Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
  Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở rà soát thực trạng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạ...
LIÊN KẾT WEB