Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo Về việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng
  Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn với việc rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở rà soát thực trạng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia tại địa chỉ http://dangkykinhdoanh.gov.vn, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo một số nội dung liên quan đến việc giải quyết các hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạ...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 03/2017
Thông báo đính kèm.
Danh sách thí sinh trúng truyển/không trúng tuyển viên chức năm 2016
Danh sách thí sinh trúng tuyển Danh sách thí sinh không trúng tuyển
Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016
Công văn đính kèm Phụ lục 01 (File đính kèm) Phụ lục 02 (File đính kèm) Bảng biểu phụ lục 01 (File đính kèm) Bảng biểu phụ lục 01 (File đính kèm)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện/không đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển.
LIÊN KẾT WEB