Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2016
Công văn đính kèm Phụ lục 01 (File đính kèm) Phụ lục 02 (File đính kèm) Bảng biểu phụ lục 01 (File đính kèm) Bảng biểu phụ lục 01 (File đính kèm)
Danh sách thí sinh đủ điều kiện/không đủ điều kiện xét tuyển viên chức năm 2016.
Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển.
Cải cách hành chính
Quyết định số 3985/QĐ-UBND ngày 27 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Phê duyệt quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về việc thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh   Kế hoạch số 1355/KH-SKHĐT ngày 28 tháng 02 năm 2020 về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.   Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2...
THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11-2016
Trong tháng 11/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.093 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 26.256 tỷ đồng (tăng 11,46 % về số doanh nghiệp và tăng 57,53 % về số vốn đăng ký so với tháng 11 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 11 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,19 % cả nước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 8,49 tỷ đ...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 12/2016
Thông báo đính kèm
LIÊN KẾT WEB