Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lấy ý kiến Doanh nghiệp về Dự thảo Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp
Nghị quyết 19 (file đính kèm) Nghị quyết 35 (file đính kèm) Quyết định 3293 về Kế hoạch triển khai Nghị quyết 19 và nâng cao PCI (file đính kèm) Dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35 (file đính kèm) Đề cương KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ  trọng tâm 6 tháng cuối năm (file đính kèm) Kế hoạch triển khai Nghị quyết 35 (file đính kèm)
Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử
  Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử Thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp có thể thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp mà không cần phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký kinh doanh. Đồng thời, thông qua mạng điện tử, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và thông báo kết quả xử lý cho doanh nghiệp. Hồ sơ đăng ký doan...
Thông báo mở lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tháng 6/2016
Thông báo đính kèm
TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 04/2016
1. SỐ LIỆU ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI THÁNG 01/2016 – 04/2016 Tổng vốn đăng ký - Đăng ký cấp mới: 244,76 triệu USD - Đăng ký tăng thêm: 165,38 triệu USD Tổng số dự án - Tổng dự án cấp mới: 251 dự án - Tổng dự án tăng thêm: 46 dự án 2. CÔNG TÁC XÚC TIẾN ĐẦU TƯ: - Tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc tại Sở để tìm hiểu môi trường đầu tư và thủ tục đầu tư với tổng số khoảng 20 đoàn khá...
THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 05-2016
Trong tháng 05/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.179 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 41.655 tỷ đồng (tăng 8,68 % về số doanh nghiệp và tăng 41,98% về số vốn đăng ký so với tháng 05 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 05 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,73% cả nước. Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 05 đạt 13,1 tỷ đồng/1 d...
LIÊN KẾT WEB