Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân quý 2/2021
  TT   THỜI GIAN   HỌ VÀ TÊN   CHỨC VỤ 1 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân Quý I/2021
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 1 Thứ Hai, ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2020
  TT THỜI GIAN LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 1 Thứ Sáu, 02/10/2020 Phó Giám đốc Nguyễn ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 Thứ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2020
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 T...
LIÊN KẾT WEB