Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2020
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 Thứ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2020
  TT   THỜI GIAN   LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 T...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2020
STT THỜI GIAN LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TIẾP CÔNG DÂN 1 Thứ Sáu, 03/01/2020 Phó Giám đốc ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2019
    Stt   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2019
    Số TT   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
LIÊN KẾT WEB