Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2018
      STT   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 4, 5, 6/2018
      Số TT   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 01, 02, 03/2018
    Số TT   Ban Giám đốc   Chiều Thứ 2   Sáng Thứ 6 1 ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 10, 11, 12/2017
Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Nguyễn Thị Thu Hoa 02/10/2017   2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   06/10/2017 3 Đ...
Lịch lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp dân tháng 7, 8, 9/2017
  Số TT Ban Giám đốc Chiều Thứ 2 Sáng Thứ 6 1 Đ/c : Trần Thị Bình Minh 03/07/2017   2 Đ/c : Lê Thị Huỳnh Mai   07/07/2017 3 ...
LIÊN KẾT WEB