Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hội thi trắc nghiệm Bí thư Chi bộ giỏi lần II
Sáng ngày 30 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thi trắc nghiệm “Bí thư Chi bộ giỏi lần II” do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở chủ trì.   Tham dự Hội thi có 21 thí sinh là Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên các Chi bộ trực thuộc. Các thí sinh thực hiện thi trắc nghiệm trên giấy, với số lượng câu hỏi bao gồm 60 câu trong vòng 45 p...
Hội nghị về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố
Ngày 27 tháng 3 năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố với sự tham gia của các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện và các Phòng chuyên môn thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Đồng chí Sử Ngọc Anh - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát biểu khai mạc hội nghị. (H...
Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở đã quán triệt...
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Từ ngày 14/11/2017, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đăng ký làm con...
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017
Thực hiện Kế hoạch số 9829/KH-SKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2017, ngày 27 tháng 10 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017”. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc ...
LIÊN KẾT WEB