Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
Ngày 09 tháng 3 năm 2018, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với sự tham dự của toàn thể đảng viên Đảng bộ Sở. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hoa – Bí thư Đảng ủy Sở đã quán triệt...
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
Thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Từ ngày 14/11/2017, doanh nghiệp có thể đăng ký dịch vụ làm con dấu và công bố mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi nộp hồ sơ thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. Doanh nghiệp đăng ký làm con...
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017
Thực hiện Kế hoạch số 9829/KH-SKHĐT ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư năm 2017, ngày 27 tháng 10 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức “Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017”. Chủ trì Hội nghị là đồng chí Sử Ngọc Anh – Thành ủy viên, Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc ...
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017 với 24 quận – huyện của Sở Kế hoạch và Đầu tư Kế hoạch đính kèm
HỘI NGHỊ KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ VỚI NGÂN HÀNG, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THAM GIA THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC 07 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ CỦA THÀNH PHỐ
(PPP) Sáng 24/08, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong chủ trì và phát biểu khai mạc tại hội nghị hội nghị kết nối nhà đầu tư với ngân hàng, các tổ chức tín dụng tham gia thực hiện các dự án thuộc 07 chương trình đột phá của Thành phố do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức với sự phối hợp của công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố (HFIC) và Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
LIÊN KẾT WEB