Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư
Ngày 17 tháng 02 năm 2017, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 25/QĐ-SKHĐT-TC điều động và bổ nhiệm Ông Lê Như Hải Long, Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp giữ chức vụ Chánh Văn phòng Sớ Kế hoạch và Đầu tư thay thế Bà Trương Minh Kiều chuyển công tác sang đơn vị khác.
Kế hoạch Công tác cải cách hành chính năm 2017
Văn bản đính kèm.
Cải cách hành chính
CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ   CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP    CỔNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ   THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUA BƯU ĐIỆN – LẤY NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP, NHÀ ĐẦU TƯ LÀ TRUNG TÂM PHỤC VỤ     Kế hoạch số 2775/KH-SKHĐT ngày 26 tháng 4 năm 2022 triển khai thực...
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2016
Thực hiện Kế hoạch số 8633/KH-SKHĐT ngày 04 tháng 10 năm 2016 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; Nhằm đánh giá những thuận lợi, khó khăn, trao đổi thực hiện để kịp thời có những biện pháp chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả công tác, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, ngày 20 tháng 10 nă...
Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư: Hướng về miền Trung yêu thương
Sáng ngày 24/10/2016 tại buổi chào cờ đầu tuần của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Đảng ủy Sở đã tổ chức kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Sở quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn, góp phần giúp đồng bào các tỉnh miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Đến cuối ngày, Đảng bộ Sở đã thực hiện quyên góp với tổn...
LIÊN KẾT WEB