Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 12/2022
Thông báo đính kèm.
Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký đầu tư
(Đính kèm clip Công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực đăng ký đầu tư)
Hưởng ứng và tham gia Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người Việt Nam ở nước ngoài
Cuộc thi được tổ chức trực tuyến tại địa chỉ:   https://moj.gov.vn/cuocthitructuyen   Đính kèm Thể lệ số 3992/TL-BTC ngày 14/10/2022 của Ban Tổ chức Cuộc thi).  
Sống và làm việc theo pháp luật là việc làm thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11
  Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – 09/11. https://tuyentruyenphapluat.tphcm.gov.vn/    
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
Kế hoạch chi tiết đính kèm.

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB