Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Th��ng tin c���n bi���t

January 19
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh
December 21
Báo cáo tình hình hoạt động đấu thầu năm 2022
December 14
Triển khai Công văn số 12389/BTC-TCNH ngày 25/11/2022 của Bộ Tài chính về việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ lãi, gốc trái phiếu
November 14
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 12/2022
October 31
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
August 31
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
August 31
Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022
August 23
Triển khai Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
August 15
Thông báo tổ chức lớp đấu thầu cơ bản Tháng 09/2022 và biểu mẫu đăng ký
August 12
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 8 năm 2022)
1 - 10Next