Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

October 16
Thông báo tạm ngừng hoạt động Chương trình phục vụ đăng ký doanh nghiệp tại nhà
October 15
Thông báo triển khai thi hành Nghị định số 122/2020/NĐ-CP
October 07
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 11/2020
September 17
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng Quý III năm 2020
September 09
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 10/2020
August 28
Báo cáo nhanh tác động của Dịch COVID-19 đến doanh nghiệp FDI trên địa bàn và kiến nghị biện pháp xử lý (Cập nhật tháng 8/2020)
August 18
Tuyên truyền Hội thi AI TP.HCM 2020
August 13
Hướng dẫn đăng ký kinh doanh ngành, nghề tư vấn pháp luật, dịch vụ pháp lý
July 10
Hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh sau dịch Covid-19
July 01
Thông báo mở lớp đấu thầu qua mạng tháng 7/2020
1 - 10Next