Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

March 23
Công văn số 43/ĐKKD-GS ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện theo pháp luật
March 21
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 04/2023)
March 15
Thông tin liên quan việc cập nhật CCCD gắn chip cho người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
February 24
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 03/2023)
February 23
Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn TPHCM theo Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 19/01/2023 của UBND Thành phố; Công văn số 688/STNMT-PC ngày 07/02/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường
February 23
Về việc gởi báo giá dự toán mua sắm văn phòng phẩm năm 2023
February 13
Danh sách các văn bản pháp luật cần quan tâm (tháng 02 năm 2023)
February 13
Danh sách các văn bản pháp luật mới ban hành (cập nhật tháng 02 năm 2023)
February 03
Thông báo về việc mở khóa đào tạo về đấu thầu (Tháng 02/2023)
January 19
Lấy ý kiến dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố Hồ Chí Minh
1 - 10Next