Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

January 12
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
January 11
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
December 30
Thông báo tạm ngưng tiếp Quý doanh nghiệp đến liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào thứ năm, ngày 31/12/2020
December 30
Thông báo tạm ngừng hoạt động Chương trình Phục vụ doanh nghiệp soạn hồ sơ đăng ký kinh doanh tại nhà
December 21
Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2020
December 21
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng năm 2020
December 16
Thông báo mở lớp đấu thầu cơ bản tháng 01/2021
December 09
CẢNH BÁO: Về thông tin giả mạo Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM  tổ chức các khóa học bổ trợ cho việc quản lý và điều hành công ty
December 07
Thông báo thu hút chuyên gia, nhà khoa học của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020
November 25
Thông báo về việc phun thuốc khử khuẩn phòng, chống dịch COVID-19
1 - 10Next