Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Thông tin cần biết

April 22
Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản tháng 5/2021
April 12
Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu qua mạng tháng 5/2021
March 31
Tuyên truyền dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân
March 12
Báo cáo tình hình thực hiện đấu thầu qua mạng hàng quý năm 2021
March 09
Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu cơ bản tháng 4/2021
March 04
Thông báo mở lớp đào tạo đấu thầu qua mạng tháng 4/2021
February 24
Quyết định số 13/QĐ-SKHĐT ngày 25/01/2021 về việc ban hành Thể lệ xét tặng Giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 - Năm 2021 lĩnh vực Phát triển kinh tế
January 12
Thông báo điều chỉnh nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2020
January 11
Thông báo thực hiện Luật Đầu tư năm 2020 từ ngày 01/01/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 8909/BKHĐT-PC ngày 31/12/2020 và Công văn số 324/BKHĐT-PCngày 20/01/2021 về việc triển khai thi hành Luật Đầu tư
December 30
Thông báo tạm ngưng tiếp Quý doanh nghiệp đến liên hệ công tác tại Phòng Đăng ký kinh doanh vào thứ năm, ngày 31/12/2020
1 - 10Next