Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Tin tức > Categories

April 04
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
September 04
Hội thi “Rung chuông vàng”  tìm hiểu Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư
April 04
Hội thi trắc nghiệm  Bí thư Chi bộ giỏi lần II
March 28
Hội nghị về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố
March 12
Hội nghị quán triệt, triển khai  Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện  Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế,  chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
November 14
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
November 02
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017
October 19
Kế hoạch tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến về lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
September 06
HỘI NGHỊ KẾT NỐI NHÀ ĐẦU TƯ VỚI NGÂN HÀNG, CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG THAM GIA THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN THUỘC 07 CHƯƠNG TRÌNH ĐỘT PHÁ CỦA THÀNH PHỐ
August 17
Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện các nhiệm vụ 7 tháng đầu năm
1 - 10Next