Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quick Launch

Tin tức > Categories

Category : Th��ng tin ho���t �����ng

June 26
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025
July 29
THƯ MỜI THAM DỰ Diễn đàn Thương mại Việt Nam - EU năm 2019
July 25
Hội thi tìm hiểu Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và chủ đề của năm 2019
April 04
HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2019
September 04
Hội thi “Rung chuông vàng”  tìm hiểu Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư
April 04
Hội thi trắc nghiệm  Bí thư Chi bộ giỏi lần II
March 28
Hội nghị về quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn thành phố
March 12
Hội nghị quán triệt, triển khai  Kết luận số 21-KL/TW ngày 24/10/2017 và thực hiện  Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/2017 về thí điểm cơ chế,  chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh
November 14
PHIẾU ĐĂNG KÝ KHẮC DẤU VÀ CÔNG BỐ MẪU CON DẤU
November 02
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN VỀ LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2017
1 - 10Next