Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 9 /2017

Trong tháng 9/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.086 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 37.676 tỷ đồng (giảm 2,56 % về số doanh nghiệp và tăng 52,71 % về số vốn đăng ký so với tháng 9/2016). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 9 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 35,84 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 9 đạt 12,21 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 56,72 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 9 là 352 doanh nghiệp, tăng 20,96 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 470 doanh nghiệp chiếm 10,58 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 269 doanh nghiệp.

  

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 

Tháng 9/2017

Cả nước

TPHCM

% so với
cả nước

Tổng số DN thành lập mới

     8,610

     3,086

        35.84

Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)

   80,566

   37,676

        46.76

Tổng số lao động đăng ký

   64,022

   20,824

        32.53

Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể

        982

        352

        35.85

Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động

     4,441

        470

        10.58

Tổng số DN quay trở lại hoạt động

     1,946

        269

        13.82

 Số lượt người xem: 836Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB