Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 6/2017

Trong tháng 6/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.328 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 59.293 tỷ đồng (tăng 5,85 % về số doanh nghiệp và tăng 98,62% % về số vốn đăng ký so với tháng 6/2016). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 6 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 30,98 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 6 đạt 17,82 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 87,64 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 6 là 240 doanh nghiệp, giảm 23,8 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 547 doanh nghiệp chiếm 8,54 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 500 doanh nghiệp.

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

Tháng 6/2017 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    10,742      3,328         30.98
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)  110,562    59,293         53.63
Tổng số lao động đăng ký  105,604    24,147         22.87
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         758         240         31.66
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      6,402         547           8.54
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,921         500         26.03Số lượt người xem: 229Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB