Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 11-2016

Trong tháng 11/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.093 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 26.256 tỷ đồng (tăng 11,46 % về số doanh nghiệp và tăng 57,53 % về số vốn đăng ký so với tháng 11 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 11 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,19 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 8,49 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 41,34 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 11 là 310 doanh nghiệp, giảm 26,19 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 531 doanh nghiệp chiếm 7,77 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 374 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Tháng 10/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới      9,918      3,093         31.19
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    87,062    26,256         30.16
Tổng số lao động đăng ký    95,894    23,013         24.00
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể      1,173         310         26.43
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      6,838         531           7.77
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      2,074         374         18.03

 


Số lượt người xem: 301Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB