Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 09-2016

 

Trong tháng 09/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.167 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 24.671 tỷ đồng (tăng 21,06 % về số doanh nghiệp và tăng 30,27 % về số vốn đăng ký so với tháng 09 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 09 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 39,36 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 09 đạt 7,79 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 7,6 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 09 là 291 doanh nghiệp, tăng 132,8 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 444 doanh nghiệp chiếm 8,18% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 238 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

Số lượng (DN)

Vốn đăng ký (đơn vị tính: tỷ đồng)

 DNTN 

                         40

                                                                    36

 TNHH1TV 

                    1,823

                                                               7,730

 TNHH2THV 

                       940

                                                               6,993

 CTCP 

                       364

                                                               9,912

 CTHD 

                          -  

                                                                    -  

Tổng số

                    3,167

                                                             24,671

 


Số lượt người xem: 210Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB