Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 08-2016

Trong tháng 08/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.090 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 18.475 tỷ đồng (tăng 12,8 % về số doanh nghiệp và tăng 34,49 % về số vốn đăng ký so với tháng 08 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 08 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 33, 29% cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 08 đạt 5,98 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 19,36 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 08 là 344 doanh nghiệp, tăng 54,95% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 457 doanh nghiệp chiếm 8,97% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 260 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

Số lượng (DN)

Vốn đăng ký (đơn vị tính: tỷ đồng)

 DNTN 

                         59

                                                                    34

 TNHH1TV 

                    1,799

                                                               4,969

 TNHH2THV 

                       890

                                                               5,074

 CTCP 

                       341

                                                               8,397

 CTHD 

                           1

                                                                      1

Tổng số

                    3,090

                                                             18,475Số lượt người xem: 124Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB