Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 7/2017

Trong tháng 7/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.891 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 39.021 tỷ đồng (tăng 21,17 % về số doanh nghiệp và tăng 97,18% % về số vốn đăng ký so với tháng 7/2016). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 7 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 33,32 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 7 đạt 10,03 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 58,95 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 7 là 364 doanh nghiệp, tăng 7,06 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 576 doanh nghiệp chiếm 10,11 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 265 doanh nghiệp.

 

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Tháng 6/2017 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    11,677      3,891         33.32
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    94,543    39,021         41.27
Tổng số lao động đăng ký    93,449    24,132         25.82
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể      1,165         364         31.24
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      5,697         576         10.11
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      2,170         265         12.21

Số lượt người xem: 198Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB