Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 4/2017

Trong tháng 4/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.655 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 34.840 tỷ đồng (tăng 5,7 % về số doanh nghiệp và tăng 47,27 % về số vốn đăng ký so với tháng 4/2016). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 4 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 27,9 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 4 đạt 9,53 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 39,33 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 4 là 158 doanh nghiệp, giảm 42,75 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 530 doanh nghiệp chiếm 8,41 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 305 doanh nghiệp.

 


 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Tháng 4/2017 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    13,102      3,655         27.90
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    98,397    34,840         35.41
Tổng số lao động đăng ký  132,413    24,050         18.16
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         789         158         20.03
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      6,305         530           8.41
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      2,274         305         13.41

Số lượt người xem: 251Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB