Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 10-2016

Trong tháng 10/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.156 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 20.979 tỷ đồng (giảm 0,32 % về số doanh nghiệp và tăng 10,61 % về số vốn đăng ký so với tháng 10 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 10 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 30,6 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 10 đạt 6,65 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 10,96 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 10 là 315 doanh nghiệp, tăng 253,93 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 568 doanh nghiệp chiếm 35,59 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 162 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP

 

Tháng 10/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    10,314      3,156         30.60
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    81,524    20,979         25.73
Tổng số lao động đăng ký  132,639    22,634         17.06
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể      5,710         315           5.52
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      1,596         568         35.59
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,976         162           8.20

Số lượt người xem: 179Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB