Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 07-2016

Trong tháng 07/2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.185 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 20.095 tỷ đồng (tăng 5,15 % về số doanh nghiệp và tăng 25,98 % về số vốn đăng ký so với tháng 07 năm 2015). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 07 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 33, 1% cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 07 đạt 6,3 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 18,87 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 07 là 340 doanh nghiệp, tăng 33,86% so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 616 doanh nghiệp chiếm 10,38% tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 621 doanh nghiệp.

 

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Tháng 07/2016 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới      9,621      3,185         33.10
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)    69,196    20,095         29.04
Tổng số lao động đăng ký    99,236    22,514         22.69
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể         915         340         37.16
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      5,933         616         10.38
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,804         621         34.42

 


Số lượt người xem: 304Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB