Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Nội dung thông tin cho báo chí

THÔNG TIN TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP THÁNG 8 /2017

Trong tháng 8/2017, số doanh nghiệp được thành lập mới là 3.909 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 63.598 tỷ đồng (tăng 26,51 % về số doanh nghiệp và tăng 244,25 % về số vốn đăng ký so với tháng 8/2016). So với cả nước số doanh nghiệp thành lập trong tháng 8 của thành phố Hồ Chí Minh chiếm 31,51 % cả nước.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 8 đạt 16,27 tỷ đồng/1 doanh nghiệp, tăng 172,12 % so với cùng kỳ.

 

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 8 là 415 doanh nghiệp, tăng 20,64 % so với cùng kỳ.

Số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký là 529 doanh nghiệp chiếm 14,01 % tổng số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động của cả nước. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 351 doanh nghiệp.

 

SỐ LIỆU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 
Tháng 6/2017 Cả nước TPHCM % so với
cả nước
Tổng số DN thành lập mới    12,404      3,909         31.51
Tổng số vốn đăng ký (tỷ đồng)  131,378    63,598         48.41
Tổng số lao động đăng ký  101,659    29,328         28.85
Tổng số DN hoàn tất thủ tục giải thể      1,146         415         36.21
Tổng số DN gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động      3,777         529         14.01
Tổng số DN quay trở lại hoạt động      1,605         351         21.87

Số lượt người xem: 268Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB