Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

  
  
  
Category
  
  
Edit
  
  
  
ItemShortContent
  
  
  
PostCheckerComment
  
PostApproverComment
  
PostPublisherComment
  
  
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư5/31/2019 10:10 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
(31/05/2019 10:11 AM) Người xuất bản: Phòng Thông tin Sở Kế hoạch và Đầu tư
429
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/5/2017 9:15 AMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/10/2017 09:19 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
836
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh9/13/2017 10:40 AMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(13/09/2017 10:46 AM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
261
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/7/2017 3:10 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(07/08/2017 15:18 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
186
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh7/5/2017 1:45 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(07/08/2017 15:08 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
229
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh5/12/2017 1:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(12/05/2017 13:29 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
244
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh12/5/2016 1:55 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/12/2016 14:00 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
301
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh11/4/2016 4:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(04/11/2016 16:39 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
169
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/6/2016 10:30 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(06/10/2016 22:38 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
209
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh10/6/2016 10:25 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(06/10/2016 22:38 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
124
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/12/2016 4:50 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(12/08/2016 16:55 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
295
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/5/2016 4:50 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(05/08/2016 16:54 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
347
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/3/2016 3:00 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(03/08/2016 15:04 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
159
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh8/3/2016 3:00 PMNội dung thông tin cho báo chí0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(03/08/2016 15:04 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
179
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/9/2016 11:20 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(24/02/2017 15:01 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
342
  
No presence informationPhạm Tuấn Anh6/9/2016 11:20 AMNgười phát ngôn0 Approved
3
No
No presence informationPhạm Tuấn Anh
(24/02/2017 15:02 PM) Người xuất bản: Phạm Tuấn Anh
406
LIÊN KẾT WEB