Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quy trình thủ tục

Quyết định 277/QĐ-SKHĐT Về việc bãi bỏ Quyết định 79/QĐ-SKHĐT

+ Quyết định 277/QĐ-SKHĐT Về việc bãi bỏ Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Văn bản đính kèm)


Số lượt người xem: 324Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB