Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Toàn văn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)


Số lượt người xem: 84Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB