Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân

 

 

STT

LOẠI VĂN BẢN

NGÀY BAN HÀNH

 NGÀY HIỆU LỰC

01

Luật Khiếu nại

11/11/2011

01/7/2012

02

Luật Tố cáo

11/11/2011

01/7/2012

03

Luật Tiếp công dân

25/11/2013

01/7/2014

04

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

03/10/2012

20/11/2012

05

Nghị định 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo

03/10/2012

20/11/2012

06

Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 22/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân

22/6/2014

15/8/2014

07

Thông tư số 06/2013/TT-TTCP ngày 30/9/2013 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết tố cáo

30/9/2013

 

15/11/2013

 

08

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

31/10/2013

16/12/2013

09

Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân

31/10/2014

15/12/2014

10

Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra chính phủ quy định quy trình xử lý đơn Khiếu nại, đơn Tố cáo, đơn Kiến nghị, đơn Phản ánh

31/10/2014

15/12/2014

11

Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP ngày 14/02/2014 của Bộ Tư pháp – Thanh tra chính phủ - Bộ Quốc phòng hướng dẫn Khiếu nại, giải quyết Khiếu nại về bồi thường nhà  nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự

14/02/2014

31/3/2014

12

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/4/2012 về ban hành Quy trình về tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, đơn phản ánh, kiến nghị liên quan đến khiếu nại, tố cáo trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

18/4/2012

28/4/2012

13

Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Hố Chí Minh Ban hành Quy trình tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật

19/11/2013

29/11/2013

14

Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

11/02/2014

21/02/2014

15

Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND ngày 13/3/2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Ban hành Quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

13/3/2014

23/3/2014


Số lượt người xem: 1775Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB