Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Thanh tra

+ Luật Thanh tra 2010. (Văn bản đính kèm)

+ Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn Luật Thanh tra 2010. (Văn bản đính kèm)

+ Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014  quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành 1 cuộc thanh tra. (Văn bản đính kèm)


Số lượt người xem: 901Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB