Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quy trình thủ tục

Quyết định thành lập tổ tiếp công dân

+ Quyết định số 85/QĐ-SKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;(Đã hết hiệu lực) (Văn bản đính kèm)

+ Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; (Văn bản đính kèm)

+ Quyết định số 271/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về bổ sung, thay đổi thành viên Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; (Văn bản đính kèm)

+ Quyết định số 260/QĐ-SKHĐT ngày 27 tháng 8 năm 2015 về việc bổ sung, thay đổi thành viên Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Văn bản đính kèm)

 


Số lượt người xem: 4596Bản in Quay lại
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB