Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Quy chế tiếp công dân
+ Quyết định số 03/QĐ-SKHĐT ngày 08 tháng 01 năm 2015 về Quy chế tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Văn bản đính kèm)
Toàn văn bản
 Đang cập nhật ... STT Loại văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú I Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp           II Lĩnh ...
Quyết định thành lập tổ tiếp công dân
+ Quyết định số 85/QĐ-SKHĐT ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh;(Đã hết hiệu lực) (Văn bản đính kèm) + Quyết định số 50/QĐ-SKHĐT ngày 03 tháng 04 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Tổ tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh; (Văn bản đính kèm) + Quyết địn...
Nội quy tiếp công dân
  + Quyết định số 54/QĐ-SKHĐT ngày 23 tháng 3 năm 2015 về Nội quy tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh. (Văn bản đính kèm)
Quyết định 277/QĐ-SKHĐT Về việc bãi bỏ Quyết định 79/QĐ-SKHĐT
+ Quyết định 277/QĐ-SKHĐT Về việc bãi bỏ Quyết định số 79/QĐ-SKHĐT ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư. (Văn bản đính kèm)
LIÊN KẾT WEB