Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Lĩnh vực Xử lý vi phạm hành chính
STT LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH  NGÀY HIỆU LỰC   01   ...
Lĩnh vực giải quyết khiếu nại, Tố cáo, Tiếp công dân
    STT LOẠI VĂN BẢN NGÀY BAN HÀNH  NGÀY HIỆU LỰC 01 Luật Khiếu nại 11/11/2011 ...
Toàn văn Dự thảo
 Đang cập nhật ... STT Loại văn bản Ngày ban hành Ngày hiệu lực Ghi chú I Lĩnh vực thành lập và phát triển doanh nghiệp           II Lĩnh ...
Thanh tra
+ Luật Thanh tra 2010. (Văn bản đính kèm) + Nghị định 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 09 năm 2011 hướng dẫn Luật Thanh tra 2010. (Văn bản đính kèm) + Thông tư 05/2014/TT-TTCP ngày 16 tháng 10 năm 2014  quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành 1 cuộc thanh tra. (Văn bản đính kèm)
Phòng chống tham nhũng
+ Luật Phòng, chống tham nhũng. (Văn bản đính kèm) + Nghị định 59/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 06 năm 2013 hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng. (Văn bản đính kèm) + Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26 ngày 11 năm 2014 hướng dẫn Nghị định 126/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra ngành kế hoạch và đầu tư. (Văn bản đính kèm)
LIÊN KẾT WEB