Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Toàn văn Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
Văn bản đính kèm
Toàn văn Nghị định số 122/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
Văn bản đính kèm
Công bố thông tin
Trong năm 2021, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành 117 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính các đơn vị đã nộp tại Kho bạc Nhà nước là 2.693.000.000 đồng.
Toàn văn Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 (Bắt đầu có hiệu lực ngày 01/01/2022)
Văn bản đính kèm
Toàn văn Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01 tháng 10 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân (Bắt đầu có hiệu lực ngày 15/11/2021)
Văn bản đính kèm

    TIN ĐÃ ĐƯA

    Xem tiếp
    LIÊN KẾT WEB