Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Danh mục các dự án quy hoạch ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu

Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của UBND TP. HCM

Quyết định số 2265/QĐ-UBND ngày 21/4/2011 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh mục lập các dự án quy hoạch phát triển ngành,lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB