Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31/10/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu.

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB