Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố

Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và định mức chi phí lập, thẩm định, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố

Số lượt người xem: Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB