Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

Văn bản pháp luật

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của UBND TP. HCM (hết hiệu lực)

Quyết định số 84/2009/QĐ-UBND ngày 29/10/2009 của Ủy ban nhân dân Tp. Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về định mức chi phí lập, thẩm định quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch các sản phẩm chủ yếu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND

Số lượt người xem: 11 Bản in Quay lại
 
Xem theo ngày:
LIÊN KẾT WEB